Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  15 czerwca 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2021.
  4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Ulanów na lata 2020-2023 za okres 2020-2021.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma zgodnie z właściwością.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy i Miasta Ulanów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego do realizacji zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowo - pieszej wraz z jej oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów w km 0+306 – 6+453.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zamknięcie obrad sesji.

   

   

                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                Rady Miejskiej w Ulanowie
                                                                                                                        / - /  Wacław Piędel                                         

  Czytaj Więcej o: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  12 kwietnia 2022r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Ulanów na lata 2022- 2024.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Ulanowie.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na prace konserwatorskie, restauratorskie
   i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Ulanów.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

   

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                                                              / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  23 lutego 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników                 i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2022 r.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/176/93 Rady Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia      18 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Bielinach.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Bielińcu.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Wólce Tanewskiej.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance.
  22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance.
  23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Mała.
  24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Średnia.
  25. Wolne wnioski i informacje.
  26. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 31 stycznia 2022r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.;
  2. wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
  3. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  4. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  6. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  8. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  9. nabycia działki położonej w Bielinach;
  10. nabycia działki położonej w Bielińcu;
  11. wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Wólce Tanewskiej;
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance;
  13. zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/176/93 Rady Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 18 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie;
  14. rozpatrzenia petycji.

        2. Sprawy bieżące.

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                        / - / Wacław Piędel

   

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:3584

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo