Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  30 grudnia 2021r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej Ulanów.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ulanów.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
  9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022r.
  10. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  11. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
  12. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  13. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  14. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.
  16. Wolne wnioski i informacje.
  17. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                           

  Czytaj Więcej o: XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 14 grudnia 2021r. tj. wtorek o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

   

  1. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2022 rok.
  2. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
  • ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie;
  • ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej Ulanów;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ulanów.    
  • 3. Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                         / - / Wacław Piędel

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  14 grudnia 2021r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  30 listopada 2021r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 Gminy Ulanów.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Krzaki Kłyżowskie w miejscowości Huta Deręgowska, gmina Ulanów.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:3586

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo