Strona główna / Ochotnicza Straż Pożarna / Jednostki OSP / Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach
2021-02-26    
Prezentacja
Urząd MiG
Informator

Ochotnicza Straż Pożarna w BielinachOchotnicza Straż Pożarna w Bielinach
po­wstała w latach 1878-1880. Założycielami jej był ks. Wojciech Harmata, Jan Walas, Stanisław Kobylański. W 1923r. wybudowano pierwszą remizę. W dniu 25 maja 1972r. . jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki „Żuk" GLM. W 1981r. odbyła się uroczystość z okazji wręczenia jednostce OSP Sztandaru i obchodów 100-lecia powstania Straży. Sztandar został wówczas udekorowany „Złotym Znakiem Związku". W latach 1985-1989 budowano nową remizę, którą oddano do użytku w dniu 17 maja 1989r. Baza techniczna to: Dom Strażaka, samochód marki „Żuk", motopompa, mundury koszarowe i moro. Ważniejsze akcje to walka z powodzią w lipcu 1980r. i w dniach 22-24 kwietnia 1998 r., ochrona pól uprawnych przed zalaniem oraz udział w 1997r. podczas powodzi w akcji ratunkowej w Połańcu.
Główne osiągnięcia sportowe: 1993r. - zawody gminne w Bukowinie - I miejsce seniorów, 1995r. - zawody gminne w Bielinach - I miejsce seniorów, 1996r. - za­wody gminne w Gliniance - I miejsce seniorów i I miejsce MDP dziewcząt II grupa, 1998r. - zawody rejonowe w Rudniku - I miejsce MDP dziewczyn II grupa, 1999r. - zawody powiatowe w Jeżowem - I miejsce MDP dziewcząt II grupa, 2000r. - zawo­dy wojewódzkie w Krzeszowie - IV miejsce MDP dziewcząt. Straż prowadzi Izbę Tradycji. W zbiorach są dyplomy, pamiątki, Sztandary, hełmy strażackie sprzed I wojny światowej, sikawka konna wahadłowa. Kronikę od 1981r. prowadzi Julian Borcz, a jej odtworzone zapisy sięgają początków Straży. Do ciekawszych należy opis obchodów jubileuszowych, oddanie Domu Stra­żaka do użytku.