Strona główna / Ochotnicza Straż Pożarna / Jednostki OSP / Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie
2021-02-26    
Prezentacja
Urząd MiG
Informator

Ochotnicza Straż Pożarna w BukowinieOchotnicza Straż Pożarna w Bukowinie
założo­na została w dniu 12 grudnia 1969r. Założycielami byli: Józef Siembida, Jan Ziemba, Franciszek Kruk, Edward Piwowar, Jan Pokora, Władysław Kotuła, Stanisław Sabanowski, Tadeusz Kupiec, Henryk Piwowar, Henryk Oleksak, Józef Piwowar, Wojciech Ma­riański, Józef Małek, Krzysztof Włodek, Jan Góreczny, Jan Bieńko, Bronisław Ćwikła, Władysław Małek, Józef Garbacz, Adolf Małek. Jednostka powstała 12 grudnia 1969r. i wówczas liczyła 17 druhów. Dziś jednostka liczy 35 druhów, w tym 1 kobietę, 3 człon­ków honorowych. Członkowie OSP zajmowali się przeprowadzaniem kontroli przeciwpo­żarowych we wsi, utrzymywaniem porządku oraz gaszeniem pożarów i usuwaniem ich skutków na terenie wsi i poza terenem na wezwanie. W 1972 r. jednostka otrzymała pierw­szą motopompę. W latach 80. strażacy przebudowali garaż po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych i przeznaczyli go na zaplecze techniczne i budynek OSP. Jednostka OSP bierze udział w zawodach sportowo - pożarniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu. Prezesem Zarządu OSP jest Edward Garbacz, naczelnikiem Janusz Koń. Bazę techniczną stanowią: strażnica, motopompa P03, mundury moro i wyjściowe. Udział w ważnych akcjach ratowniczych: lipiec 1980r. - powódź - akcja ratunkowa w Bielinach, ochrona pól uprawnych przed zalaniem, 22 - 24 kwietnia 1998r. - powódź - akcja ratunkowa w Bielinach.
W zakresie sportów pożarniczych drużyna Bukowiny zajęła: 1983r. - zawody gminne w Ulanowie - II miejsce, 1984 r. - zawody rejonowe w Przyszowie -II miejsce, 1985r. - zawody rejonowe w Krzeszowie - III miejsce, 1986r. - zawody gminne w Ulanowie - III miejsce, 1993r. - zawody gminne w Wólce Tanewskiej - III miejsce, 1994r. - zawody gminne w Bukowinie - IV miejsce, 1995r. - zawody gminne w Bielinach - II miejsce, 1996 r. - zawody gminne w Gliniance - III miejsce, 1998 r. -zawody gminne w Dąbrowicy - II miejsce, 1999r. - zawody powiatowe w Jeżowem -VII miejsce. Szczególnie ważne postacie dla OSP: Adam Kruk - prezes OSP od 1986 r. do 2 listopada 1998r.., Tadeusz Kupiec - długoletni skarbnik Straży (inf. E. Garbacz).