Strona główna / Ochotnicza Straż Pożarna / Jednostki OSP / Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzynie Średniej
2021-02-26    
Prezentacja
Urząd MiG
Informator

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzynie ŚredniejOchotnicza Straż Pożarna w Kurzynie Średniej
powstała w 1876r. Wówczas zakupiono ręczną sikawkę, beczkowóz na kółkach oraz węże z prądownicami. Podczas I wojny światowej powołano mężczyzn na wojnę, z któ­rych niewielu powróciło, a działalność zanikła. Sprzętem przeciwpożarowym dysponował wójt gminy. Na każdy tydzień gmina wyznaczała dyżury, dwie pary koni, które miały stać w pogotowiu, oraz kilku ludzi. Przy domach musiał być sprzęt ppoż., taki jak drabina, bosak, tłumnica, wiadro. W centrum wsi wywieszane były kawałki szyny stalowej, a uderzanie w nie dawało sygnał alarmowy. Oprócz szyn bito w dzwon w jedną stronę. W 1933r. ponownie powstał oddział OSP w Kurzynie Wielkiej. Do Zarządu weszli: Franciszek Siembida, Stanisław Andres, Jan Adamczyk, Aleksander Funcz, Michał Brzozowski, Jan Sawa. Przy OSP działał amatorski zespół artystyczny, którego kierow­nikiem był Franciszek Andres. W 1937r. zorganizowano pierwsze zawody strażackie, a nagrodą była motopompa, która służyła do 1939r. Podczas II wojny światowej dzia­łalność Straży zanika. Wznowiona zostaje w 1947 r. Do Zarządu zostają wybrani nowi ludzie: sołtys wsi Stanisław Złotek, Stanisław Andres, Bronisław Urban, Adolf Giętka, Stanisław Winnicki, Jan Andres s. Fryderyka. W 1950r. jednostka zajmuje II miejsce na zawodach powiatowych. W lipcu 1953r. miał miejsce pożar młyna w Kurzynie Wiel­kiej, w walce z nim OSP Kurzyna Średnia odegrała znaczącą rolę. W 1968r. rodzi się inicjatywa budowy nowej remizy. Zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie: Henryk Kozak, Stanisław Janiec, Mieczysław Gorzkowski, Eugeniusz Nikolas, Tadeusz Tapper. W latach 1969 - 1973 druhowie budują nową remizę, która służy do dziś. W latach 1980, 1997 i 1998 druhowie biorą udział w akcji powodziowej. Straż zrzesza 107 członków, w tym 2 wspierających, 13 honorowych oraz 20 dziewcząt i 20 chłopców w MDP. Pre­zesem Zarządu jest Jacek Janiec, naczelnikiem Zbigniew Wołoszyn, dowódcą MDP Ewa Andres, opiekunem MDP Grażyna Sekulska. Baza techniczna to: remiza oddana do użytku w 1973r., samochód gaśniczy marki „Star" 244, motopompa P05, system se­lektywnego alarmowania, piła motorowa, ubrania koszarowe, moro, sztormiaki. Strażacy brali udział w akcji powodziowej w lipcu 1980 r., w kwietniu 1997 i 1998r. Osiągnięcia sportowe to: 1988 r. - II miejsce MDP dziewczyn, grupa I, zawody gminne, 1988r. - II miejsce MDP chłopców, grupa I, zawody rejonowe w Rudniku nad Sanem, 1990 r. - II miejsce seniorzy na zawodach gminnych w Ulanowie, 1993r. - I miejsce seniorzy na zawodach gminnych w Wólce Tanewskiej, MDP dziewcząt II miejsce, grupa II, 1994 r. - I miejsce dziewcząt, grupa I, w zawodach gminnych w Bukowinie oraz III miejsce seniorzy, 1994r. - II miejsce dziewcząt, II grupa, w zawodach rejonowych w Krze­szowie, 1995r. - I miejsce dziewcząt I grupa w zawodach gminnych w Bielanach oraz II miejsce na zawodach rejonowych w Rudniku, 1996r.. - seniorzy II miejsce na zawo­dach gminnych w Gliniance oraz HDP II miejsce, 1998r. - seniorzy III miejsce na zawodach gminnych w Dąbrowicy, kobiety II grupa, II miejsce, dziewczyny MDP I miejsce, 1999r. - II miejsce dziewcząt II grupa w zawodach powiatowych w Jeżowem. Od 1970 r. prowadzona jest Kronika, w której odtworzono okoliczności powstania Straży i wydarzenia z okresu okupacji. Kroniką opiekuje się Zbigniew Brzozowski. Do ważnych postaci Straży zaliczyć należy druhów: Mieczysława Gorzkowskiego, Stani­sława Andresa, Eugeniusza Nikolasa, Henryka Kozaka (inf. J. Janiec).

Strona internetowa OSP w Kurzynie Średniej