Strona główna / Ochotnicza Straż Pożarna / Jednostki OSP / Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanowie
2021-02-26    
Prezentacja
Urząd MiG
Informator

Ochotnicza Straż Pożarna w UlanowieOchotnicza Straż Pożarna w Ulanowie
po­wstała w 1873r., niestety, dokumentacja szczegółowa uległa spaleniu w czasie ostat­niej wojny. Ze względu na zwartą zabudowę miasto Ulanów było nawiedzane przez groźne pożary. Największy pożar miał miejsce w marcu 1886r. Spaliło się 171 do­mów i 41 budynków gospodarczych. Również w 1905r. zanotowano duży pożar. W 1932r. spaliła się rabinówka. W 1941r. Niemcy spalili bożnicę. Pod koniec II wojny światowej partyzantka polska i radziecka wysadziła Sąd Grodzki, a wraz z nim spłonęły wszystkie dokumenty archiwalne. Po 1945r. naczelnikiem OSP był Michał Dąbek, który funkcję pełnił do 1972r. Przed nim naczelnikiem był Marian Michałkiewicz. W latach 1968 - 1969 kontynuowano budowę remizy OSP. W dniu 20 maja 1973r. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia powstania OSP z udziałem zastępcy komen­danta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Rzeszowie płk. Fouty. Wówczas OSP Ulanów otrzymuje pierwszy wóz bojowy, który odbiera naczelnik Stanisław Ledwold. W dniu 18 października 1977r. podczas wyjazdu do pożaru w Hucie Deręgowskiej na Czekaju doszło do wypadku drogowego. W wypadku giną śmiercią tragiczną druhowie Tadeusz Kopyto i Jan Prącik. Rannych zostaje pięciu druhów: Józef Czajka, Józef Kopytowski, Stanisław Zwolak, Władysław Schiffer, Zbigniew Kowalski. W zamian za zniszczony wóz Straż otrzymuje samochód gaśniczy marki „Star" 26, który służy jednostce do sierpnia 2000r. W dniu 26 czerwca 1993r. jednostce OSP zastaje nadany Sztandar, a w 1996r. strażacy przystępują do rozbudowy remizy o drugi boks garażowy. W 1998r. odchodzi na Wieczną Wartę druh Jan Nikolas - gospodarz OSP, kierowca wozu bojowego, a zarazem komendant gminny OSP. W uroczystości pogrzebowej w dniu 18 kwietnia 1998r. uczestniczy ok. 300 strażaków. W dniu 17 września 2000r. jednostka otrzymuje samochód gaśniczy marki ,Jelcz". Straż zrzesza aktualnie 63 członków, w tym 2 wspierających, 1 honorowego oraz 12 chłopców w MDP. Prezesem Zarządu OSP jest Zbigniew Chmura, naczelnikiem Józef Czajka, dowódcą MDP Paweł Czarnota, opiekunem MDP Zygmunt Ciosmak. Baza techniczna: remiza z dwoma boksami garażowymi, samochód marki „Jelcz" 004, motopompa P05, mundury moro. Straż bierze udział w akcjach gaszenia pożarów lasów, usuwaniu skutków powodzi i miej­scowych zagrożeń.
Wśród osiągnięć sportowych: VI miejsce w zawodach powiato­wych w Stanach w 1969r. w III grupie; VII miejsce w zawodach powiatowych w Ula­nowie w 1970r., w III grupie; I miejsce w zawodach gminnych w Gliniance w 1985r.. w III grupie; II miejsce MDP chłopcy I grupa; II miejsce w zawodach gminnych w 1994r. w Bukowinie w III grupie; III miejsce MDP chłopcy grupa I w zawodach gminnych w Bielinach w 1995r.; I miejsce MDP chłopcy grupa I w zawodach gmin­nych w Dąbrowicy w 1998r. Do ważniejszych postaci Straży należą: Michał Dąbek - naczelnik OSP w latach 1945 - 1972, Michał Pietruszyński - naczelnik w latach 1976 - 1982, Tadeusz Kopyto - kierowca w latach 1973-1977 (zginął tragicznie), Jan Nikolas - członek 1962 - 1998r., kierowca wozu od 1986 do 1998 r., Zdzisław Nikolas - naczel­nik w latach 1986 - 1996, Zbigniew Chmura - prezes od 1983r. (inf. Z. Chmura).