Strona główna / Ochotnicza Straż Pożarna / Jednostki OSP / Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Tanewskiej
2021-02-26    
Prezentacja
Urząd MiG
Informator

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce TanewskiejOchotnicza Straż Pożarna w Wólce Tanewskiej
powstała w dniu 5 listopada 1972r. Założycielami byli: Andrzej Cagara, Danuta Hajder, Antoni Jamróz, Edmund Jamróz, Tadeusz Jarzynka, Stefan Krawiec, Aleksander Kulesza, Franciszek Kutyła, Kazimierz Lewko, Kazimierz Machajski, Stanisław Małek, Tadeusz Małek, Tadeusz Małek s. Stanisława, Tomasz Młynarski, Józef Olszówka, Aleksander Piskorowski, Tadeusz Pożniak, Tadeusz Rodzeń, Leszek Seltenreich, Wła­dysław Seltenreich, Bogdan Skrzypek, Alojzy Sobiło, Andrzej Szewc, Zbigniew Szewc, Dionizy Tofilski, Stanisław Wala, Mieczysław Wróbel, Franciszek Złotek. W skład pierwszego Zarządu weszli: A. Jamróz - prezes, A. Cagara - naczelnik, D. Tofilski - sekretarz, A. Sobiło - skarbnik, J. Olszówka - gospodarz, D. Hajder, A. Szewc. Straż został zapisana w rejestrze stowarzyszeń w dniu 7 grudnia 1972r. pod nr. 1264. W 1974r. przystąpiono do budowy remizy, a w 1976 obiekt ukończono. W dniu 17 maja 1978r. Komenda Rejonowa w Stalowej Woli przekazała Straży w Wólce Tanewskiej moto­pompę wraz z osprzętem. Jednostka została przekwalifikowana jako jednostka M-l. W marcu 1992r. druhowie przejmują wóz bojowy marki „Star" 26 z JRG w Nisku. W czynie społecznym druhowie wóz remontują. Przy remoncie wyróżnili się: Janusz Madej, Leszek Seltenreich, Władysław Seltenreich, Rafał Seltenreich, Józef Seltenreich, Tadeusz Hajduk, Stanisław Maziarz, Zbigniew Kołodziej, Alojzy Sobiło, który przeka­zuje nieodpłatnie silnik do tego wozu. W dniu 20 kwietnia 1992r. jednostka OSP po raz pierwszy bierze udział w akcji ratowniczo - gaśniczej w miejscowości Dąbrówka Ruda. Z dniem 1 maja 1992r. jednostka zostaje przekwalifikowana na jednostkę S-l. W 1993r. przy OSP zostaje założona męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W dniu 10 listo­pada 1994 r. jednostka otrzymuje wóz bojowy marki „Tatra", który służy do dziś. W dniu 25 marca 1997r. komendant rejonowy PSP w Stalowej Woli bryg. Aleksander Jankowski zawiera porozumienie z burmistrzem Ulanowa mgr. inż. Andrzejem Bąkiem o włączeniu jednostki do KSRG. Decyzją komendanta głównego z dnia 30 maja 1997r. jednostka zostaje włączona do systemu. W dniu 17 września 2000r. odbyła się uroczy­stość poświęcenia i nadania Sztandaru, którego fundatorem był mieszkaniec Wólki Ta­newskiej pan Jerzy Nagier, traktujący go jako wdzięczność strażakom za akcję ratowniczo-gaśniczą przeprowadzoną podczas pożaru jego zakładu stolarskiego w czerwcu 1995r. W skład komitetu organizacyjnego wchodzili: Jerzy Nagier - fundator, Roman Maziarz, Władysław Seltenreich, Alojzy Sobiło, Bronisław Kozdra - sołtys wsi. Straż zrzesza aktualnie 36 członków. Prezesem Zarządu jest Władysław Seltenreich, Prezesem Honorowym Alojzy Sobiło, naczelnikiem Tadeusz Hajduk, sekretarzem Leszek Selten­reich. Baza techniczna: strażnica wybudowana w latach 1974-1976 (inicjatorami budo­wy byli: Alojzy Sobiło, Aleksander Piskorowski, Antoni Jamróz, Antoni Pikuła, Woj­ciech Pikuła, Henryk Rękas), samochód marki „Tatra" 148, mundury koszarowe, mun­dury moro, selektywne alarmowanie, 4 pagery, motopompa, piła motorowa, drabina. Udział w ważnych akcjach ratowniczych: 1992r. za ofiarność i bohaterstwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych odznaczeni zostają: Alojzy Sobiło, Władysław Seltenreich, Leszek Seltenreich, Rafał Seltenreich, Józef Seltenreich, Tadeusz Hajduk. W dniach 22-24 kwietnia 1998r. jednostka bierze udział w akcji ratowniczej podczas powodzi ratuje młyn przed zalaniem. W dniu 18 maja 1999 r. bierze udział w akcji podczas pożaru hali produkcyjnej w cegielni w Nisku. W dniu 19 maja 1999r. bierze udział w akcji podczas pożaru trzech budynków gospodarczych w Nisku. W dniu 30 kwietnia 2000 r. bierze udział w akcji podczas pożaru zabudowań w miejscowości Banachy gm. Harasiuki. Ważniejsze osiągnięcia sportowe to: 1985r. - III miejsce na zawodach gminnych w III grupie, 1988r. - II miejsce, 1990r. -1 miejsce, 1991r. - VI miejsce na zawodach rejonowych w III grupie, 1993r. - II miejsce na zawodach gminnych w III grupie i I miejsce MDP chłopcy I grupa, 1993r. - V miejsce na zawodach rejonowych MDP chłopcy I grupa, 1994r. - V miejsce na zawodach gminnych w III grupie i - I miejsce MDP chłopcy I grupa, 1995 r. - III miejsce na zawodach gminnych w III gru­pie i I miejsce MDP chłopcy I grupa, 1995r. - VI miejsce na zawodach rejonowych MDP chłopcy I grupa, 1996r. - IV miejsce na zawodach gminnych w III grupie i II miejsce MDP chłopcy I grupa. Od 1972r. prowadzona jest Kronika, którą opiekuje się obecnie Zbigniew Pożniak (inf. L. Seltenreich).