2021-04-23    

Świadczenia rodzinne

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od 1-09-2008 r. do 31-08-2009 r. dostępne są  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie oraz w zakładce DRUKI. Wypełnione wnioski z pełną dokumentacją przyjmowane są codziennie. 

Obowiązująca wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

Wymagane dokumenty do ubiegania sie o prawo do zaiłku rodzinnego

Informacja na temat koordynacji świadczeń rodzinnych:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 tel. sekretariat - 017 747 06 00; infolinia 017 747 06 30

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych