2021-04-23    

Andrzej Bąk 
 
 

 

 

Andrzej Bąk urodził się 16 września 1951 roku. Od zawsze mieszkał w Ulanowie. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnym mieście. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. W 1978 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera leśnictwa na wydziale leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1978-1985 pracował jako leśniczy w Nadleśnictwie Rudnik. Później przez 20 miesięcy przebywał w Stanach Zjednoczonych. W czerwcu 1990 roku wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów. Funkcję tę pełnił przez 5 kadencji. Zmarł 3 grudnia 2008 roku pozostawiając żonę Urszulę, córki Annę i Kamilę oraz wnuczkę Marysię.

 


Był człowiekiem o bardzo wyrazistym charakterze i o bardzo silnej woli, która pozwalała mu wbrew wszelkim trudnościom osiągnąć tak wiele. Filozofia jego działania była wciąż ta sama: nacisk na rozwój infrastruktury, na inwestycje. A zrobił dla swojej ukochanej Małej Ojczyzny naprawdę wiele. 

Po zmianach ustrojowych w naszym kraju zaangażował się w tworzenie komitetów obywatelskich. Potem dostał propozycję, by zostać gospodarzem Ulanowa. Burmistrzem został 13 czerwca 1990 roku. Na początek zrobił raport o gminie. Tak Andrzej Bąk wspominał tamte lata na łamach Rzeczpospolitej: - To było wielkie wyzwanie i nawet nie zdawałem sobie sprawy, na co się porywam. Gmina wyglądała jak cała Polska. Wszystko trzeba było zaczynać od początku. Nie było żadnej infrastruktury: sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, nieliczni mieli telefony na korbkę, a na drogach dziura na dziurze. 

Jeździł więc na spotkania z mieszkańcami, zbierał opinie i tłumaczył, co w pierwszej kolejności należy zrobić.

Przez pierwsze dwie kadencje doprowadził do gazyfikacji wszystkich miejscowości w gminie. W 1992 roku ogłosił referendum, w którym mieszkańcy zgodzili się na samoopodatkowanie na rzecz budowy wodociągów. Potężną inwestycję rozpoczęła budowa stacji uzdatniania wody w Bielińcu. W ciągu 7 lat powstały sieci wodociągowe we wszystkich miejscowościach gminy. W 1993 roku Burmistrz Andrzej Bąk doprowadził do wybudowania oczyszczalni ścieków, a w ciągu następnych lat do wybudowania systemu kanalizacji w 70 % miejscowości gminy. 

Nie zapominał o najmłodszych mieszkańcach gminy. To dzięki Jego zaangażowaniu ruszyła budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Kurzynie Średniej, w którym od 1999 roku funkcjonuje Zespół Szkół obejmujący podstawówkę i gimnazjum. W 2005 roku przy szkole powstała nowoczesna sala sportowa i stołówka. Dumą Burmistrza Andrzej Bąka była nowa szkoła w Ulanowie. Jej budowa ruszyła w czasie II kadencji samorządu, a we wrześniu 2001 w nowo wybudowanej szkole miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002 na Podkarpaciu.

Burmistrz Andrzej Bąk duży nacisk kład na remont i budowę infrastruktury drogowej. Dzięki jego staraniom większość mieszkańców gminy może dojechać do swoich domów asfaltowymi drogami. W IV kadencji  miasto doczekało się swojego ratusza. W związku z użyczeniem budynku, w którym mieścił się Urząd Gminy i Miasta pod potrzeby Sądu Grodzkiego Burmistrz Andrzej Bąk podjął decyzję o remoncie zabytkowego XIX-wiecznego secesyjnego budynku byłej szkoły. 11 listopada 2004 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby magistratu. Szansę dla rozwoju gminy Andrzej Bąk widział w turystyce. Dlatego zaangażował się w projekt „Błękitny San”. W 2008 roku nad Sanem powstał port rzeczny, nabrzeże z pomostem, bulwar, budynek bosmanki, scena do występów artystycznych, zadaszona trybuna dla kibiców.

Zasługi i niezwykłe zaangażowanie w troskę o samorządność Burmistrza Andrzeja Bąka dostrzegali nie tylko mieszkańcy naszej Gminy. Otrzymał najwyższe wyróżnienie, jakie może zdobyć samorządowiec. 4 listopada 2007 roku w galerii Porczyńskich mieszczącej się w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie odebrał „Samorządowego Oskara”, czyli nagrodę im. Grzegorza Palki. Kapituła doceniła Andrzeja Bąka za konsekwentne działania na rzecz rozwoju gminy. Sam laureat powiedział wtedy:  - Udało nam się zrealizować wszystkie podstawowe inwestycje.  Ale jeszcze dużo mam do zrobienia...