2019-09-17    

W Ulanowie mamy duże stężenie jodu


Potwierdziły się wieloletnie przypuszczenia o wysokim stężeniu jodu w atmosferze. Badania zostały przeprowadzone w ramach programu unijnego realizowanego wspólnie z gminą Bełżec.

 

Badania przeprowadziła firma „Eko-Pomiar” z Rzeszowa.

 

- Wykonaliśmy serię oznaczeń jodu w próbkach powietrza i wody pobranych na terenie miasta i gminy Ulanów €“ informuje Andrzej Kojder, dyrektor „Eko-Pomiaru.” - Uzyskane wyniki pomiarów stężenia jodu pokazują, że zawartość tego pierwiastka w powietrzu atmosferycznym w tym rejonie jest wysoka i porównywalna z miejscowościami nadmorskimi. 

 

Okazało się, że źródłem występowania jodu w atmosferze są łąki i bagna znajdujące się pomiędzy Ulanowem, Glinianką i Bielińcem.

 

- Do przeprowadzenia badań klimatycznych przymierzaliśmy się od lat – mówi Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów. - Niestety takie badania są bardzo drogie. Jednak dzięki unijnej dotacji udało się je przeprowadzić.

 

Jod w organizmie człowieka spełnia bardzo ważną rolę, m.in. reguluje metabolizm i przemiany substancji odżywczych. Jest też niezbędny do tworzenia się hormonów tarczycy. Dlatego gmina liczy na to, że turyści zamiast kosztownego wyjazdu nad morze, zdecydują się na wypoczynek w widłach Tanwi i Sanu.

 

Badania klimatyczne zostały wykonane w ramach projektu Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej.”

 

Badania zostały podsumowane podczas zorganizowanej 19 kwietnia 2013 roku konferencji. W spotkaniu, które odbyło się w Ulanowie udział wzięli samorządowcy z powiatu niżańskiego i gminy Bełżec, naukowcy przeprowadzający ekspertyzę oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem turystyki.