2021-02-26    

Rusza termomodernizacjaPodpisanie umowy na realizację zdania p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Ulanów”.

Dnia 20 lutego 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Skarbnik Gminy Alicja Kazanecka podpisali umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Ulanów”.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma: ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Sp. j., 37-430 Jeżowe 701.


Całkowity  koszt inwestycji wyniesie 770 170,58 zł, z czego 651 329,80 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, środki własne Gminy to kwota 118 840,78 zł.


Na zakres zamówienia składają się następujące roboty budowlane:


1.  „Ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku Szkoły w Wólce Tanewskiej” – przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt ocieplenia ścian zewnętrznych raz wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych,


2. „ Ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku OSP w Dąbrówce” – przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropu,


3. „Ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku Szkoły w Dąbrówce” - przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt ocieplenia ścian w budynku,


4. „Ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej” - przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt ocieplenia ścian w budynku,


Dzięki takim działaniom budynki będą spełniały wymogi uzyskania głębokiej termomodernizacji. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie, zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.
Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się końcem sierpnia 2018 r.