2017-08-23     Apolinarego, Miły, Róży     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse    

XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIEDnia 18 kwietnia 2017r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej  w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulanów na lata 2016 – 2022.
3.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek