2017-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

Oferta realizacji zadania publicznego - Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów - Gdańsk 2017