2018-06-20     Bogny, Rafaeli, Rafała     "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".    

Powstaną mieszkania socjalne


Trwa przebudowa budynku po dawnym sądzie przy ul. 3 Maja. Powstaną tam mieszkania socjalne i świetlica środowiskowa. Gmina zdobyła na inwestycję ponad 600 tys. zł.


 

Całe zamierzenie inwestycyjne przewiduje przebudowę istniejącego budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachu i zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego z świetlicą środowiskową.

 

Budynek po przebudowie zawierał będzie piwnice gospodarcze oraz 8 lokali mieszkalnych i świetlicę środowiskową. Budynek wyposażony zostanie w  instalację elektryczną siłową i oświetleniową, oraz w instalację wodno- kanalizacyjną i gazową przyłączone do sieci zewnętrznych, oraz grzewczą zasilaną kotłami dwufunkcyjnymi kondensacyjnymi na paliwo gazowe, zlokalizowanymi w każdym lokalu mieszkalnym.

 

W obrębie działki zaprojektowane zostały 4 miejsca postojowe w tym 1 miejsce dla osób   niepełnosprawnych. Ponadto w obrębie działki istnieją miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej przylegająco bezpośrednio do istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej.


 

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Usługi Remontowo-Budowlane Stanisław Kozioł.

 

Całkowity koszt inwestycji to 743 228,99 zł, z czego 631 744,64 zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Środki własne Gminy to kwota 113 944,35 zł.

 

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to  styczeń 2018r.