2018-06-20     Bogny, Rafaeli, Rafała     "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".    

Uwaga! Roboty drogowe.


Ruszają prace na gminnych drogach. Zostanie rozbudowana ul. Lipnik w Ulanowie i wyremontowana droga w Dąbrówce Rudzie.

 

 

Rozbudowa ul. Lipnik w Ulanowie jest realizowana w ramach wieloletniego programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej i infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Gmina i Miasto Ulanów otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 352 131 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 704 2636,02 zł.

 

Wykonawcą robót jest Konsorcjum Firm: lider - PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z Kraśnika i
partner - PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierz
a.

 

Zadanie jest realizowane przy udziale Powiatu Niżańskiego.

 

Zakres prac obejmuje rozbudowę drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5 m, poboczy gruntowych, chodników, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie rowu przydrożnego, zatoki autobusowej i peronu.

 

Kolejna drogowa inwestycja ruszy w miejscowości Dąbrówka Ruda. 380 tys. zł otrzymała Gmina i Miasto Ulanów na remont drogi gminnej nr 102826 R z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 Kilka lat temu droga nr 102826 R Dąbrówka - Ruda ucierpiała podczas ulewnych deszczy i nawałnic. Samorząd zgłosił drogę do ministerialnego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, dopiero teraz środki na jej remont zostały przyznane.

 

Zakres prac obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z materiału kamiennego.