2017-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
OGŁOSZENIE
Dnia  03 sierpnia  2017r. tj.  czwartek  o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy  i miasta na 2017r.
3.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward  Małek