2021-02-26    

Regionalny Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców


Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli informuje, iż od 1 września 2017 r. zmienia się oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla MSP i wynosi 1% w stosunku rocznym bez dodatkowych opłat i prowizji! Kompletne wnioski o pożyczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 będą przyjmowane do dnia 10.12.2017r.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rig-stw.pl, zakładka Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania RPO I lub RPO II, a także w siedzibie RIG.

 

Pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane są w ramach projektu „Zmień zwyczaj-pożyczaj !” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Oprocentowanie 0,5% w skali roku bez dodatkowych opłat i prowizji.   Więcej informacji na www.rig-stw.pl w zakładce Fundusz Pożyczkowy- dokumenty do pobrania 6.2 POKL w okresie monitorowania.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 26b

37-450 Stalowa Wola

tel: 15 844 03 57

e-mail: sekretariat@rig-stw.pl