2018-12-16    

XXIX Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIE

Dnia 27 września 2017r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej. 
3.    „Krajowa Mapa Zagrożeń” z terenu gminy Ulanów.
4.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzynie.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wskazania imienia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wskazania imienia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Kazimierza Rupa Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej.
10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Bielinach.
11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych  w Bielinach.
12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w Ulanowie.
13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego.
14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ulanów.
16.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Wólka Tanewska.
17.    Wolne wnioski i zapytania.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek