2018-12-16    

XXX Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIE


Dnia  08 listopada 2017r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


Porządek obrad sesji:


1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4.    Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Kaczmarczyka w Bielinach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Kaczmarczyka w Bielinach.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kazimierza Rupa  w Wólce Tanewskiej.
10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrówce.
11.     Wolne wnioski i zapytania.
12.     Zamknięcie obrad sesji.


Edward Małek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ulanowie