2018-12-16    

Realizacja projektu „Aktywne Rodziny w Strefach Publicznych”


Trwa realizacja projektu z Programu FIO „Aktywne Rodziny w Strefach Publicznych”

Od maja do końca grudnia 2017 Strefy Publiczne w gminie Ulanów są otwarte dla Aktywnych Rodzin w ramach projektu prowadzonego przez stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”.

Stowarzyszenie otrzymało na realizację projektu dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości prawie 40 tysięcy zł, co pozwoliło 80 osobom zaangażować się w animowanie przestrzeni publicznej i organizowanie wydarzeń kulturalnych w swoich miejscowościach. Dotacja pozwoliła także na zwiększenie dostępu do zasobów kultury kraju dla uczestników projektu. Beneficjenci mogli sami zadecydować o wyjazdach – w jakich wydarzeniach kulturalnych chcą uczestniczyć, jakie zabytki kultury chcą zwiedzać.

Wykorzystane zostały pomieszczenia świetlic wiejskich i Gminnego Centrum Kultury. Asocjacją i harmonizowaniem wszystkich działań dla rodzin z dziećmi odbywających się w świetlicach wiejskich w Dąbrówce i w Kurzynie wielkiej zajmowały się: Alina Olszówka i Lucyna Garbacz. Wspomagały ich pozostałe realizatorki: Agnieszka Kamińska, Jolanta Chmielowiec i Agnieszka Budzyńska.

Prezes stowarzyszenia Elżbieta Olszówka już dziś zaprasza osoby zainteresowane organizowaniem życia kulturalnego (na nowy sezon 2018) dla dzieci lub dla rodzin z dziećmi do zgłaszania swoich propozycji w wiadomości na stronę stowarzyszenia na Facebooku „Strefa Edukacji i Kultury”.