2019-03-20    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


OGŁOSZENIE

 

Dnia  27 lutego 2018r. tj. wtorek  o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 

 

 

1.      Opracowanie planów pracy Komisji na 2018r.

 

2.      Analiza projektów uchwał.

 

3.      Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Budżetu, Finansów i Planowania

 

 

Stanisław Przemykalski