2018-10-15     Jadwigi, Leonarda, Teresy     "Kto nie odczuwa radości - nie jest nic wart" - Walter von der Vogelweide    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


 

OGŁOSZENIE

Dnia 25 kwietnia 2018r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.


Porządek posiedzenia:

1.    Analiza projektów uchwał.
2.    Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania

Stanisław Przemykalski