2018-10-15     Jadwigi, Leonarda, Teresy     "Kto nie odczuwa radości - nie jest nic wart" - Walter von der Vogelweide    

XXXV Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIE


Dnia  27 kwietnia 2018r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2017.
5.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
6.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Ulanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.
10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Małej.
11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.
13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Ulanów na lata 2018 – 2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek