2019-06-19    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


 

OGŁOSZENIE

Dnia  22 maja 2018r. tj. wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.


Porządek posiedzenia:

1.    Ocena sprawozdania finansowego i opisowego z wykonania budżetu za 2017r.
2.    Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów i Planowania
Stanisław Przemykalski