2018-11-18     Klaudyny, Romana, Tomasza     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE


Dnia  12 września 2018r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej. 
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4.    Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018r.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Ulanów.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Dąbrówce.
10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.
11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bukowinie.
12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bukowinie.
13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Ulanowie.
16.    Wolne wnioski i zapytania.
17.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek