2019-06-19    

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Ulanowie