2019-05-20    

II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

OGŁOSZENIE


Dnia  3 grudnia 2018r. tj.  poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
3.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Ulanowie.
9.    Wolne wnioski i informacje.
10.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Wacław Piędel