2020-02-26    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


OGŁOSZENIE

Dnia  03 grudnia 2018r. tj. poniedziałek o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

1.    Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa.
2.    Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
3.    Opiniowanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r.
4.    Analiza projektów uchwał.
5.    Sprawy bieżące.Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel