2020-11-30    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

Dnia  19 grudnia 2018r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

1.    Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2019 rok.
2.    Analiza projektów uchwał.
3.    Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa
Mariusz Solan