2019-05-20    

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka , Dąbrowica, Kurzyna Wielka


 

W dniu 17 grudnia 2018 r. dobiegły końca prace na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka , Dąbrowica, Kurzyna Wielka”.

 

Zadanie było realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” z którego to Gmina i miasto Ulanów pozyskało dofinansowanie w kwocie 443 171,00 zł wkład własny gminy to 431 062,75 zł. całość inwestycji wyniosła 874 233,75 zł. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką ściekową poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Dąbrówka (Majdan Dąbrowczanski) wraz z rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka, Dąbrowica, Kurzyna Wielka co przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.