2019-08-20    

FIO 2018 - projekt Stowarzyszenia Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”


 

FIO 2018 - projekt Stowarzyszenia Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”

„Partycypacja – zróbmy kolejny krok” – taki tytuł nosi projekt realizowany w 2018 roku przez Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”. Partnerem projektu jest Gmina i Miasto Ulanów. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla mieszkańców, realizowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partycypacja to najogólniej rzecz ujmując uczestnictwo.  W kontekście obywatelskim – jest to angażowanie się w działania społeczne, ukierunkowane na dobro wspólne. Warto odróżniać partycypację społeczną od partycypacji obywatelskiej. Ta pierwsza – horyzontalna – obejmuje różne działania wspólne, współpracę na rzecz wspólnego celu. Ta druga – wertykalna – dotyczy specyficznego wycinka działań, w które angażujemy się jako obywatele – zwykle w relacji z przedstawicielami władz, w odniesieniu do spraw publicznych, obywatelskich. Taka partycypacja oznacza aktywne podejmowanie prób wpływania na kształt decyzji dotyczących życia publicznego, zabieranie głosu w sprawach publicznych, uczestniczenie w kształtujących je działaniach.

Nasz projekt podejmuje w większości temat partycypacji społecznej mieszkańców, a więc horyzontalnej współpracy, samoorganizowania się, wspólnego podejmowania decyzji. Uczestnicy projektu podjęli się współpracy w celu zorganizowania życia kulturalnego.

Wspólnie decyzje dotyczyły między innymi:

- Wykorzystania infrastruktury świetlic wiejskich i budynków użyteczności publicznej w kilku miejscowościach gminy Ulanów - dla zorganizowania życia kulturalnego od maja do grudnia 2018 roku dla prawie stu osób (w Dąbrówce, Kurzynie i w Ulanowie zorganizowano zajęcia dla 5 grup uczestników: dla dzieci, młodzieży i seniorów).

- Zorganizowania trzech eventów: 1) dotyczący tradycji lokalnych związanych z flisactwem z udziałem Kapeli Flisackiej z Ulanowa, poczęstunkiem potrawami przygotowanymi według dawnych receptur oraz pływaniem galarami flisackimi; 2) nawiązujący do dawnych zabaw i gier  dziecięcych oraz z piosenkami i tańcami zaprezentowanymi przez najmłodszych uczestników projektu; 3) przypominający sceny, których już dziś na wsi na co dzień się nie zobaczy, a niegdyś były nieodłączną częścią życia wraz z prezentacją prac nawiązujących do tradycji regionu, a także tańcem narodowym w wykonaniu najstarszych uczestników. 

-  Przygotowania się do udziału w życiu obywatelskim oraz rozumieniu sensu wspólnotowego działania (zorganizowano Gminne Forum – spotkanie, będące okazją do rozmowy w szerokim gronie, z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Stanisława Garbacza na temat: „Jakie jest, a jakie może być życie kulturalne w małych miejscowościach?”).

- Wyboru profesjonalnych ofert kulturalnych dla wszystkich grup uczestników (o tematyce wyjazdów dla dzieci decydowali wspólnie rodzice, zaś młodzież sama ustalała program swoich wycieczek kulturalnych, tak samo jak seniorzy.)

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich na lata  2014-2020.

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu projektu prowadzona jest na stronie https://www.facebook.com/stowarzyszenieulanow/