2019-08-20    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

Dnia  31 stycznia 2019r. tj. czwartek o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

1.    Analiza projektów uchwał.
2.    Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel