2020-05-31    

VI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

OGŁOSZENIE


Dnia  02 kwietnia 2019r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem - Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2018.
4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec”.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pomocy rzeczowej od Województwa Podkarpackiego.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej                                         im. Jana Pawła II w Ulanowie.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Ulanów.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Ulanów.
10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2019r.
14.     Wolne wnioski i informacje.
15.     Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Wacław Piędel