2020-08-09    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


OGŁOSZENIE

 

Dnia 19 września 2019r. tj. czwartek o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

 

 

1.      Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych działających na terenie gminy Ulanów.

 

2.      Analiza projektów uchwał.

 

3.      Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

 

Rady Miejskiej w Ulanowie

 

 

Wacław Piędel