2020-08-09    

VIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  26 września 2019r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064 Kurzyna – Dąbrowica”.

4.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

5.       Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących                   z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Wacław Piędel