2020-04-04    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


OGŁOSZENIE

 

Dnia 30 października 2019r. tj. środa o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 

 

 

1.      Analiza projektów uchwał.

2.      Sprawy bieżące.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

 

Wacław Piędel