2020-04-04    

Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi

 

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przedkłada w ramach konsultacji projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy i Miasta Ulanów, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Ulanów do wyrażania opinii i uwag na temat przedstawionego projektu.

Opinie prosimy przedkładać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie do dnia 20 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu.

 

 Stanisław Garbacz

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

Ulanów, dnia 12 .11.2019r.

 

 

 Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

 

Protokół z konsultacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok