2020-09-25    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


 

 

 OGŁOSZENIE

Dnia 12 grudnia 2019r. tj. czwartek o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

1.    Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2020 rok.
2.    Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel