2020-09-25    

XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIEDnia  12 grudnia 2019r. tj.  czwartek o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


Porządek obrad sesji:


1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.
3.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Kurzynie Średniej.
4.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                
Wacław Piędel