2020-09-25    

XII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dnia  30 grudnia 2019r. tj.  poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2020 – 2022.

5.      Uchwalenie budżetu Gminy na 2020r.

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

d)     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.

7.      Wolne wnioski i informacje.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  Wacław Piędel