2020-07-05    

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dnia  29 stycznia 2020r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji. Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Ulanowie.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulanowie w Przedszkole w Ulanowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych  w Gliniance.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Wacław Piędel