2020-08-09    

XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  30 kwietnia 2020r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

 

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Ulanowie.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                                              na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2020r.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie poprzez umorzenie udziałów.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Golce gm. Jarocin.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bukowinie.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Borkach.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrówce.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrówce.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych  w Dąbrówce.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrówce.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Wielkiej.

15.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Wacław Piędel