2020-09-28    

XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  25 czerwca 2020r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

1.       Otwarcie obrad sesji.

 

2.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

 

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna - Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica”.

 

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

 

5.      Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Ulanów na lata 2016-2019 za okres 2018-2019.

 

6.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

7.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - /  Wacław Piędel