2020-09-28    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


 


 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 02 lipca 2020r. tj. czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 

 

 

Ocena sprawozdania finansowego i opisowego z wykonania budżetu za 2019r.

 

Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

 

/ - / Wacław Piędel