2021-01-22    

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 Dnia  1 października 2020r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się  XVII  Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

 

1.        Otwarcie obrad sesji.

2.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.

4.        Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.

5.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów instrumentem płatniczym.

6.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.

7.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020r.

8.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów.

9.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego.

10.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ulanowie.

11.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg położonych w miejscowości Bieliniec.

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.   Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Wacław Piędel