2021-01-16    

Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi


 

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przedkłada w ramach konsultacji projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy i Miasta Ulanów, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Ulanów do wyrażania opinii i uwag na temat przedstawionego projektu.

Opinie prosimy przedkładać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie do dnia 30 listopada 2020r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Stanisław Garbacz

 Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 

Ulanów, dnia 23 .11.2020r.

 

Projekt_Programu_wspolpracy_gminy_Ulanow_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2021_rok.doc