2021-04-23    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 10 grudnia 2020r. tj. czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Analiza projektów uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji;

b)      dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.;

c)      zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji;

d)      wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

e)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.      Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2021 rok.

3.      Sprawy bieżące.

 

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ulanowie

 

Wacław Piędel