2021-04-23    

XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


OGŁOSZENIE

 

 

 

Dnia  10 grudnia 2020r. tj.  czwartek o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Wacław Piędel