2021-04-23    

XX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  29 grudnia 2020r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:


1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania.

7.      Uchwalenie budżetu Gminy na 2021r.

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

d)     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Wacław Piędel