2021-04-23    

Projekt ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej


 

 

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I".  

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych, jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

 

Projekt jest skierowany do:  


• osób fizycznych;  
 podmiotów ekonomii społecznej;  
 przedsiębiorstw społecznych;  
 instytucji rynku pracy i integracji społecznej;  
• jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

Oferujemy:  

 

• Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,  
• Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą  lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,  
• Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem.  

 


W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych.  
Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast. 

 

 

• Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:  


a)podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób,  którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,  
b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu. 

 

 

W ramach działań projektowych oferujemy także:  

 

• doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),  
• wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu, jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,  
• wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),  
• wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy,

•pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój. 

 


Kontakt: Biuro w Rzeszowie przy ul. Szopena 51  
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, tel. 17 86 76 277

 


Kontakt: Biuro w Nisku przy ul. Sandomierskiej 60 B

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:0, tel. 15 649 45 33